Verenigingen

VAN LANGENHOVEN Bart

DE SMET Johan

DE VUYST Julien

GRYSOUILLE Hubert

D'HAESE Gustaaf

VINCK Emiel

VAN den NEST Gabriël, VERVOENEN Ingrid

VAN LANGENHOVEN Bart

 

VAN LANGENHOVEN Bart

 

D'HAESE Dirk

ANNAERT Michel

SCHOCKAERT Rufin

BUYS Jean-Claude, DAELMAN Walter, GELDOF Norbert

GRYSOUILLE Hubert

GRYSOUILLE Hubert

BUYS Jean-Claude

VAN den NEST Gabriël

BIJL Paul

DE FRUYTIER Marcel

Voor godsdienst, taal en vaderland. Davidsfondsafdelingen in Lede en deelgemeenten. 31/ 26–49 .

Uit het verslagboek van KSA Sint-Bavo Wanzele. 31/ 1–8 .  

Bijdrage tot de geschiedenis van het verenigingsleven in Groot-Lede. 25/ 26-38.

Davidsfonds Lede en Bibliotheek. 7/ 10-11.

Het duivenspel. 7/ 14-18.

Honderd (vijf en tachtig) jaar Koninklijke Harmonie Ste. Cecilia te Lede. 7/ 21-32.

Sint Martinus als patroonheilige van verenigingen, bedrijven, scholen...24/ 55-76.

Naar de bondsmis. Nu ! De Bonden van het Heilig Hart in Lede en deelgemeenten (1922-1967). 30/ 27-50.

Tot heil van burger, boer en dier - Leedse verenigingen in het Belgisch Staatsblad 1900-1939. 29/ 50-69.

Onze jeugd en het verenigingsleven begin 20ste eeuw. 27/ 60-69.

Milac Lede blikt terug. 22/ 61-69.

Aan Petrus Broeckaert bij zijn vijftigjarig jubelfeest als schutter, 29 april 1894. 26/ 49.

De schuttersgilde St. Sebastiaen te Lede. 11/ 59-75.

 

Lang geleden… Sport te Lede. 5/ 9-12

Lang geleden…sport te Lede. 9/ 11-14.

Sportkring Lede 1934-1940. 15/ 35-42.

Toneelkring Kunst en Vermaak te Impe (1939-1944). 28/ 43-63.

Vreugd in Deugd - 60. 5/ 1-8.

Stichting van de Davidsfonds-Afdeling Lede. 12/ 18-19.Vlag

VAN LANGENHOVEN Bart

De lijdensweg van het zegel, het wapen en de vlag van de gemeente Lede. 22/ 1-10.Vlas

DE VUYST Julien

D'HAESELEER Peter

VAN LANGENHOVEN Bart

De verdwenen vlasnijverheid te Lede. 35/ 36-42

De Proto-industriële vlasnijverheid in Lede (18de-eerste helft 19de eeuw). 20/ 1-26.

Een verdwenen industriegewas : het vlas. 17/ 49-52.Volkskunde

DE VUYST Julien.

VAN den NEST Gabriël

COOL Jozef

DE POTTER Frans, BROECKAERT Jan

DAEM Marcel

COOL Jozef

PIETERS J

DE VUYST Julien.

COOL Jozef

DOOLAEGHE Jan

DE LANNOY Maurice

VAN den NEST Gabriël

TROG A.

DOOLAEGHE Jan

VAN DEN NEST Gabriël

VAN LANGENHOVEN Bart

Doodslag of aanslag in Lede in 1886. 22/ 51.

De vijverse reuzen. 18/ 13-18.

Geuzenlied (Julius De Geyter). 3/ 31-33.

Het betooverd meisje, sage. 6/ 34.

Reurzen en reuzenliederen van Lede. 18/ 5-12.

Spoken als in de Middeleeuwen…3/ 25.

Spotnamen, spotgezegden en zegswijzen over en rond "De Vier Uitersten". 29/ 16-24.

Zeelse messentrekker vermoordde Oordegemnaar. 25/ 17-18.

De godsvrucht in de gezinnen. 3/ 30.

De spotnamen van Lede en deelgemeenten. 22/ 31-32.

"Saluut en de kost…" . 1/ 13.

Van heksen, toveressen, kleddes, en ander duivels gebroed… Sagen te Lede. 17/ 24-48.

Historiek van 't Eegdeken. 6/ 32-33.

Pijpekopstempels in Wanzele. 22/ 13-14.

Voor 100 jaar overleed Julius De Geyter  (Lede 1830 – Antwerpen 1905). 32/ 54–60.

Feest vieren voor het Vaderland (1864-1930). 32/ 37–43.