A.

A.S.

ANNAERT Michel

Bij het heengaan van dokter Tony Rubbens. 2/ 2-4.
Milac Lede blikt terug. 22/ 61-69.B.

BEUN Johan

BIJL Paul

BLONDEEL Joris

BOSMAN Serafien

BRUYLAND Herman

BRUYLAND Herman

BUYS Jean Claude

BUYS Jean-Claude

BUYS Jean-Claude

BUYS Jean-Claude

BUYS Jean-Claude

BUYS Jean-Claude

BUYS Jean-Claude

BUYS Jean-Claude

BUYS Jean-Claude

BUYS Jean-Claude

BUYS Jean-Claude

BUYS Jean-Claude

BUYS Jean-Claude

BUYS Jean-Claude

BUYS Jean-Claude

BUYS Jean-Claude

BUYS Jean-Claude

BUYS Jean-Claude,

DAELMAN Walter,

GELDOF Norbert

BUYS Jean-Claude,

VAN LANGENHOVEN Bart

BUYS Jean-Claude

Het Koninklijk Gesticht van Mesen. 21/ 1-21.

Vreugd in Deugd - 60. 5/ 1-8.

Keltische en Gallo-Romeinse toponiemen in Lede. 28/ 24-34.

Een tafereel van Golgota (opgedragen aan Zeer Eerwaarde Heer Govaert, pastoor te Lede). 2/ 9-10.

Grasduinen in de schepenregisters van Lede. 35/ 47-51

De afkoop van de militaire verplichtingen gedurende de Napoleontische Periode. 18/ 1-4.

'Suyver goedt voor suyver geld’, 42 / 75-82

Het oude strafrecht te Lede, 41 / 21-28

Een tempelgoed in de oude gemeente Westrem. 39/88-101

Het gemeentewapen van Lede: Drie T’s voor drie martelaren? 36/ 39-45

Jeanne Etiennette du Tarte en Jean Nicolas Servandoni. 35/ 34-35

Archieven van Lede. 26/ 1-10.

Calle Marqués de Lede. 32/ 49-50

De lokale radio's te Lede. 11/ 46-47.

De Nieuwen Aelsterschen Almanach. 12/ 25-31.

Het Kasteelken op den Dries. 12/ 20-22.

Het markizaat te Lede na 1792. 15/ 3-11.

Iets meer over de oude vierschaar te Lede. 24/ 41-44.

Liefde op het eerste zicht. Het huwelijk van de graaf van Wakken. 17/ 22-23.

Over Lede op oude landkaarten en kadasterplannen. 10/ 4-30.

Sportkring Lede 1934-1940. 15/ 35-42.

Waar zijn al de kunstvoorwerpen van 't klooster Tussenbeek naartoe ? 11/ 1-5.

Wie was Jean Moens ? 12/ 9-12.

De schuttersgilde St. Sebastiaen te Lede. 11/ 59-75.

 

 

Het wel en wee van de Leedse klokken in de 17de en 18de eeuw. 20/ 49-54.

 

Verkoop van een Leedse brouwerij in het jaar 1876. 25/ 19-22. C.

COOL Jozef

COOL Jozef

COOL Jozef

COOL Jozef

COOL Jozef

COOL Jozef

COOL Jozef

COOL Jozef

COOL Jozef

COOL Jozef

COOL Jozef

COOL Jozef

COOL Jozef

COOL Jozef

COOL Jozef

COOL Jozef

COOL Jozef

COOL Jozef

COOL Jozef

COOL Jozef

COOL Jozef

COOL Jozef

 

COOL Jozef

Bedenkingen van een oudstrijder. 4/ 22-23.

Bevolkingsbeweging aan de hand van de kiezerslijsten 1952 en 1964 (volwassen personen). 1/ 14-17.

Bevolkingsevolutie te Lede, einde 1965. 1/ 13.

Bevolkingsstatistieken 1969. 4/ 27-28.

De godsvrucht in de gezinnen. 3/ 30.

De grafzerken rond de kerk. 6/ 19-31.

De Leedse herbergen vroeger en nu… 2/ 14-16.

De Leedse herbergen vroeger en nu…3/ 24-25.

Dokter Emiel Rubbens een man van betekenis. 3/ 19-23.

Geestelijke en Burgerlijke gezagdragers te Lede, 1232-1800. 6/ 1-11.

Geuzenlied (Julius De Geyter). 3/ 31-33.

Het klooster der Zusters Maricolen. 4/ 17.

In memoriam dokter Gabriëls. 2/ 5-6.

In vroom aandenken. 3/ 18.

Lazaret aan het front. 2/ 24.

Leedse Gemeenteraden vanaf 1799, samenstelling en gebeurtenissen (vervolg). 5/ 16-28.

Leedse Gemeenteraden vanaf 1799, samenstelling en gebeurtenissen. 4/ 1-16.

Nieuwjaarsbrief van een Frontsoldaat. 9/ 35-36.

Nog over Julius De Geyter. 5/ 12-14.

Spoken als in de Middeleeuwen…3/ 25.

Statistiek Oudstrijders 1914-1918. 2/ 22-24.

Vergelijkende tabel 1952-1964 van de meest verspreide familienamen te Lede, volgens het aantal kiezers. 1/ 17.

Weetjes over het vroegere Lede. 6/ 35-36.D.

DAELMAN Walter

DAELMAN Walter

DAELMAN Walter

DAELMAN Walter

DAELMAN Walter

DAELMAN Walter

DAELMAN Walter

DAELMAN Walter

DAELMAN Walter

DAELMAN Walter

DAELMAN Walter

DAELMAN Walter

DAELMAN Walter

DAELMAN Walter

DAELMAN Walter

DAELMAN Walter

DAELMAN Walter

DAELMAN Walter, VAN LANGENHOVEN Bart

DAEM Marcel

 

DAEM Marcel

DE BROUWER Jozef

DE BROUWER Jozef

DE BROUWER Jozef

DE BROUWER Jozef

DE BROUWER Jozef

DE CEUKELAIRE Marleen

DE CLERCK Karel, CLAUS Els

DE CREMER Jan

DE FRUYTIER Marcel

DE FRUYTIER Marcel

DE FRUYTIER Marcel

DE FRUYTIER Marcel

DE FRUYTIER Marcel

DE FRUYTIER Marcel

DE FRUYTIER Marcel

DE FRUYTIER Marcel

DE FRUYTIER Marcel

DE FRUYTIER Marcel

DE FRUYTIER Marcel

DE GENDT Richard

DE GRAUWE André

DE GRAUWE André

DE GRAUWE André

DE GRAUWE André

DE GRAUWE André

DE LANNOY Maurits

DE LANNOY Maurits

DE LANNOY Maurits

DE LANNOYE Maurice

DE LANNOYE Maurice

DE LANNOYE Paul

DE LANNOYE Paul

DE LANNOYE Paul

DE NEEF Jozef

DE NEEF Jozef

DE NEEF Jozef

DE NEEF Jozef

DE NEEF Jozef

DE NEEF Jozef

DE NEEF Jozef

DE NEEF Jozef

DE NEEF Jozef

DE NEEF Jozef

DE NEEF Jozef

DE NEEF Jozef

DE NEEF Jozef

DE NEEF Jozef

DE PAUW Denis

DE PAUW Georges

DE PAUW Georges

DE POTTER Frans, BROECKAERT Jan

DE POTTER Frans, BROECKAERT Jan

DE POTTER Frans, BROECKAERT Jan

DE POTTER Frans, BROECKAERT Jan

DE POTTER Frans, BROECKAERT Jan

DE POTTER Frans, BROECKAERT Jan

DE REDACTIE

DE SMET Johan

DE SMET Johan

DE SMET Johan

DE SMET Johan

DE SMET Johan.

DE SMET Johan

DE SMET Joris

DE SMET Tineke

DE SUTTER Prosper

DE SWAEF Walter

DE SWAEF Walter

DE SWAEF Walter

DE SWAEF Walter, VAN HEESCH Johan

DE VUYST Julien

DE VUYST Julien

DE VUYST Julien

DE VUYST Julien

DE VUYST Julien

DE VUYST Julien

DE VUYST Julien

DE VUYST Julien

DE VUYST Julien

DE VUYST Julien

DE VUYST Julien

DE VUYST Julien

DE VUYST Julien

DE VUYST Julien

DE VUYST Julien

DE VUYST Julien

DE WINNE Gerard

DE WINNE Veerle

DE WINNE Veerle.

DEREZ Marc

D'HAESE Dirk

D'HAESE Dirk

D'HAESE Dirk

D'HAESE Dirk

D'HAESE Dirk

D'HAESE Dirk

D'HAESE Dirk

D'HAESE Dirk

D'HAESE Dirk

D'HAESE Dirk

 

D'HAESE Gustaaf

D'HAESELEER Peter

D'HONDT Etienne

D'HONDT Etienne

D'HONDT Etienne,

D'HONDT Etienne, GRYSOUILLE Hubert

D'HONDT Robert

D'HUYVETTER Clio

DOOLAEGHE Jan

DOOLAEGHE Jan

40 jaar Heemschut - een terugblik. 27/ 1-5.

Bekroonde restauraties te Lede. 16/ 19.

De classering van het Koninklijk gesticht van Mesen. 9/ 29-30.

De herbergen in Lede, twee eeuwen geleden. 9/ 26-28.

De renovatie van enkele kapelletjes. 15/ 43-52.

Genealogie Baeyens. 4/ 58-75 (tussenvoegsel).

Genealogie Boelaert. 6/ 80-81 (tussenvoegsel).

Genealogie Boeykens. 6/ 82 (tussenvoegsel).

Genealogie Buyle. 6/ 78-80 (tussenvoegsel).

Genealogie Daelman. 6/ 83-88 (tussenvoegsel).

Genealogie Van Den Ab(b)eele(n). 5/ 84-96 (tussenvoegsel).

Genealogie Van Hauwermeiren (vervolg). 9/ 126-136 (tussenvoegsel).

Genealogie Van Hauwermeiren. 7/ 110-124 (tussenvoegsel).

Genealogie Van Innis. 5/ 78-83 (tussenvoegsel).

Onze buiten gebruikgestelde gemeentezegels. 9/ 31.

Terugblik op een oud Fusie-Plan. 7/ 12-13.

Wat de 19de eeuwse militielijsten ons kunnen leren. 16/ 46-52.

In Papegem werd de Machariuskapel 115 jaar geleden ingewijd. 33/ 38-43

Mirakelverhalen over huisdieren en veldvruchten toegeschreven aan O.-L.-Vrouw
van Lede. 25/ 3-16.

Reuzen en reuzenliederen van Lede. 18/ 5-12.

Genealogie Abbeloos. 2/ 37-41 (tussenvoegsel).

Genealogie Bauwens. 2/ 41-43 (tussenvoegsel).

Hilarius Bertholf. 2/ 29-30.

Lede en de Pauselijke Zouaven. 3/ 34-35.

Ons kerkhof. 6/ 12-14.

Geologie van de gemeente Lede. 20/ 27-38.

Opvoeding en onderwijs in het Koninklijk Gesticht van Mesen. 21/ 22-100.

Een foto uit de oude doos, 40 / 79

20 jaar "Heemschut Lede". 10/ 1-3.

4 Mei 1414, Het beeld van O.L. Vrouw van Smarten te Lede. 16/ 16-18.

De "Lostrie-Molen" te Wanzele. 9/ 34-35.

Het tolhuis op de buurtweg Lede-Hofstade. 12/ 4-8.

In memoriam DE NEEF Jozef. 17/ 1-5.

Onze Heemkundige kring in het zilver. 14/ 1-3.

Ronkenburg gedenkt Gery Helderenberg. 13/ 11-16.

Smetlede (speciaal fusienummer). 8/ 56-61.

Stichting van de Davidsfonds-Afdeling Lede. 12/ 18-19.

Uit het verleden van het Koninklijk Gesticht van Mesen. 7/ 1-4.

Wanzele (speciaal fusienummer). 8/ 62-70.

Jacobus Van Eeckhout Oordegemse toneeldichter. 30/ 58-66.

Het handelsleven in de KASTEELDREEF vroeger en nu, 43 / 1-88

In memorium Raymond Roelandt (1949-2010), 37 / 51-59   

2000-2009: 10 jaar ‘ruildag devotionalia en doodprentjes’. 36/ 64-69

Als de muren konden spreken. 26/ 50-69.

De "Bettegrafkelder" in de Decanale kerk St.-Martinus te Lede. 27/ 41-59.

Bevolkingscijfers betreffende Groot-Lede. 9/ 33.

Onze bevolking in 1974. 7/ 7.

Onze bevolking in 1976. 9/ 32.

"Saluut en de kost…" . 1/ 13.

Het Klooster van Tussenbeek. 1/ 2-5.

Genealogie Annaert. 1/ 14-20 (tussenvoegsel).

Genealogie De Lannoye. 2/ 30-37 (tussenvoegsel).

Genealogie Lievens. 1/ 21-28 (tussenvoegsel).

45 jaar geleden…treinramp te Isenbüttel. 13/ 28-29.

Chronologisch overzicht van de heren van, in en te Lede. 13/ 4-10.

De Heemkundige Kring rouwt ! (overlijden van Gustaaf D'Haese en COOL Jozef). 9/ 8-10.

De herkomst van het Gesticht van Mesen. 14/ 19-24.

Een vergeten Ledenaar ?(Broeder Julien De Groot). 11/ 24-26.

Een vergunning met voorbehoud. 11/ 52-53.

Geneamogie De Neve/De Neef. 1/ 1-13 (tussenvoegsel).

Het gemeentehuis. 14/ 4-7.

Iets over heraldiek (2). 11/ 54-58.

Iets over heraldiek. 7/ 8-9.

In memoriam Z.E.Heer Jozef De Brouwer. 12/ 1-3.

In Memoriam…Isenbüttel. 13/ 23-27.

Krijgsgevangen in Fallingbostel. 13/ 17-22.

Vervlogen Ambachten : "La Lédoise". 12/ 32-39.

Impe (speciaal fusienummer). 8/ 2-7.

Het stoeltjesvrouwtje, herinneringen aan Clemence De Sutter. 19/ 52-53.

Onze eerste Deken E.H. Albert Scheire. 19/ 57.

Geschiedenis der gemeente Impe (overdruk). 25/ 39-50.

Geschiedenis der gemeente Lede - 1897 (overdruk). 23/ 7-100.

Geschiedenis der gemeente Oordegem - 1899 (overdruk). 24/ 3-37.

Geschiedenis der gemeente Smetlede (overdruk). 25/ 51-62.

Geschiedenis der gemeente Wanzele (overdruk). 25/ 63-75.

Het betooverd meisje, sage. 6/ 34.

In memoriam Paul Verschelden. 5/ 15.

50 jaar bevrijding : een oorlogsavontuur van eigen bodem. 22/ 15-23.

Dorelaarkapel luisterrijk opnieuw ingewijd. 32/ 61-69

Frans Rottiers en de Koreaanse oorlog. 30/ 8-26.

Heemschut Lede : wereldwijd. 31/ 69

Het "Vlaamsch Huis" te Lede in enkele cijfers. 22/ 47-50.

Uit het verslagboek van KSA Sint-Bavo Wanzele. 31/ 1-8

10 Jaar kuntcentrum galerij 't Hof te Puttens". 18/ 54-59.

Leven met de dood in de jaren ‘50. 36/ 1-37

Kantonmunicipaliteit Lede 1796-1802. 19/ 27-37.

Archeologische opgravingen. 14/ 8-9.

Restanten van een waterput opgegraven te Lede. 12/ 23-24.

Sporen uit de Romeinse tijd te Lede. 13/ 1-3.

Romeinse muntvondsten te Lede. 24/ 40.

Jean Charles Julien De Witte een vergeten Oordegems politicus. 48 / 68-71

Fragmenten uit het geestelijk leven van Lede, 42 / 57-66

Baron Hippolyte Della Faille D'Huysse (1799-1875), 40 / 66-78

Van Katholieke school tot kloosterschool te Smetlede. 39/74-78

Naar de gevangenis wegens ondergedoken ‘Leedse Conscript’, 37 / 47-50   

Criminaliteit te Groot - Lede, 37 / 42-46 

De verdwenen vlasnijverheid te Lede. 35/ 36-42

Bijdrage tot de geschiedenis van het verenigingsleven in Groot-Lede. 25/ 26-38.

De schoolstrijd te Oordegem en te Lede. 24/ 45-51.

De verdwenen kapel van O.-L.-Vrouw van VII Weeën op de molenhoek te Oordegem. 25/ 23-25.

Doodslag of aanslag in Lede in 1886. 22/ 51.

Een stukje Burgerwachtgeschiedenis te Oordegem. 32/ 51-53

Oordegem ten tijde van de schoolstrijd. 24/ 52-53.

Pastorale inkomsten en kerkelijk bezit te Impe. 32/ 44-48

Pastorale inkomsten en kerkelijk bezit te Lede. 29/ 34-49.

Zeelse messentrekker vermoordde Oordegemnaar. 25/ 17-18.

Stefaan Modest Glorieux. 29/ 1-14.

Romeinse sporen in Smetlede. 20/ 45-48.

Het neolithicum - midden-bronstijd in Smetlede. 22/ 24-30.

Rufin Schockaert : legendarisch vrouwenarts. 26/ 33-36.

Oude schoolfoto uit 1908 opnieuw springlevend, 43 / 94-101

Zondag 26 maart 2006 : Memorial. 33/ 46-52

150 jaar spoorwegen in Lede. 33/ 1-35

Zestig jaar geleden eindigde W.O. II. 32/ 1-33

De Geschiedenis, de afbraak en de nieuwbouw van de Vierde Wee. 31/ 62-68

Ten huize Joos. 29/ 25-33.

Kunstproject en tentoonstelling "Kasteel en Domein van Mesen". 28/ 38-42.

Onze jeugd en het verenigingsleven begin 20ste eeuw. 27/ 60-69.

17de-19de eeuwse wapens in de Rosselstraat. 27/ 8-14.

Geschiedenis en afbraak van "De Reisduif" en de vondst van een (vermoedelijk) middeleeuwse waterput in Lediaanse steen. 26/ 11-16.

Het duivenspel. 7/ 14-18.

De Proto-industriële vlasnijverheid in Lede (18de-eerste helft 19de eeuw). 20/ 1-26.

"Het Cappeleken van den Keyberch" toegewijd aan de H. Rochus. 2/ 17-21.

Genealogie D'Hondt. 3/ 46-56 (tussenvoegsel).

DROESSAERT Paul Het Cappeleken vanden Keyberch. 12/ 13-17.

Den Bellaert. 14/ 16-18.

Verdwenen smidsen te Lede. 11/ 48-51.

Monumentenzorg 1975. 7/ 5-6.

De spotnamen van Lede en deelgemeenten. 22/ 31-32.

Pijpekopstempels in Wanzele. 22/ 13-14.E.

E.S.

François de Kerchove, 42 / 1-8G.

GALLE Ernest

GALLE Ernest

GELDOF Norbert

GELDOF Norbert, LALMANT Jean-Pierre

GELDOF Norbert

GOVAERT Marcel

GOVAERT Marcel

GOVAERT Marcel

GOVAERT Marcel

GOVAERT Marcel

GOVAERT Marcel

GOVAERT Marcel

GOVAERT Marcel

GOVAERT Marcel

GOVAERT Marcel

GOVAERT Marcel

GRAVEZ Jozef, LALMANT Jean-Pierre

GRAVEZ Jozef, LALMANT Jean-Pierre

GRAVEZ Jozef

GRYSOUILLE Hubert

GRYSOUILLE Hubert

GRYSOUILLE Hubert

GRYSOUILLE Hubert

GRYSOUILLE Hubert

GRYSOUILLE Hubert

GRYSOUILLE Hubert

GRYSOUILLE Hubert, DE FRUYTIER Marcel

GRYSOUILLE Hubert, D'HONDT Etienne

GYSSELING Maurits

Het onderwijs voor volwassenen in de 19de eeuw. 11/ 6-23.

Uit "Vlaamsche geschriften". 6/15-18.

De groote oorlog-relief for Belgium, 41 / 82-84

Leedse straeten, straetjes, casseyden, wegen, wegelkens, reden, lossen... 34/42-51.

120 jaar spoorwegverkeer in en rondom Lede. 9/ 15-25.

"Ten huize Ronkenburg" bij Gery Helderenbergh. 2/ 11-13.

Aantal houders van Radio- en Televisietoestellen. 3/ 28-29.

Aantal motorvoertuigen. 3/ 30.

Aantal verkeersongevallen op de weg. 3/ 29.

De evolutie van de landbouw te Lede. 1/ 11-13.

De huisvesting te Lede. 3/ 26-27.

Evolutie van het aantal handelsinrichtingente Lede. 1/ 6-10.

Ledenaars uitgeweken naar de Brusselse agglomeratie. 1/ 10.

Loop van de bevolking. 3/ 28.

Nieuwe motorvoertuigen. 3/ 30.

Z.E.H. Govaert, 18 jaar pastoor te Lede. 2/ 7-8.

Zo was het vroeger, zo is het nu. 35/ 32-33

Zo was het vroeger, zo is het nu. 34/ 40-41.

De geschiedenis van de brandweer te Lede in een notedop (1861-1988). 16/1-15.

1914-1918 Duitsers in onze streek. 4/ 24-26.

Davidsfonds Lede en Bibliotheek. 7/ 10-11.

In memoriam Burgemeester H. Raes. 7/ 19-20.

Julius De Geyter. 1/18.

Lang geleden… Sport te Lede. 5/ 9-12

Lang geleden…sport te Lede. 9/ 11-14.

Monumentenjaar 1975. 7/ 5.

In memoriam : Etienne D'Hondt. 23/ 3-5.

Wandel eens door Lede. 9/ 2-5.

Leedse gemeentenamen als toponiemen. 22/ 11-12.H.

HEIREMANS Jozef

Klokkengietkunst en beiaard. 13/ 30-36.I.

IMPENS Gerard

IMPENS Gerard

Het ontstaan en de groei van Papegem. 9/ 6-7.

Papegem (speciaal fusienummer). 8/ 51-55.L.

LALMANT Jean-Pierre

LALMANT Jean-Pierre

LALMANT Jean-Pierre

LANCKMAN Aimé

LANCKMAN Aimé

LIESSENS Gerrit

Inrichting van het Land van Aalst, 42 / 68-71

Molenadvertenties in 'De gazette van Gent' jaargang 1787, 40 / 80-82

Feuilleton van het 'Journaal des Flandres". 34/ 66-68

Open Kring Lede 1957-1972, 38/ 66-81

Den Bonten Os (Lede) - Chronologisch overzicht van 250 jaar geschiedenis, 38 / 1-65

Hoofdcijnsplichtigen van de Sint-Baafsabdij van Gent in Groot Lede. 35/ 43-46M.

MERLEVEDE-MEEUS Gabriëlle

Pater Godfried Meeus S.J. (1907-1990) - Ten Gedenke. 18/ 60-64.N.

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

Restauratie van de Grafkapel, 41 / 85-88

Zo was het vroeger – zo is het nu, 41 / 80-81

Zo was het vroeger, zo is het nu. 39/79

In loving memory of Steve Staveley, 38 / 84-85

Zo was het vroeger – zo is het nu, 37 / 40–41 

Uit het dagboek van Jozef Cool. 35/ 53-77

 In Loving Memory of George Dawson. 35/ 52

't Lindeken in ere hersteld. 34/ 69-71

Erratum Zuster Maricolen van Dendermonde te Lede. 34/ 65.

Heel even was de tijd blijven stilstaan. 33/ 36-37.

Behoud van het Markizaat : kan het nog ? 30/ 1-7.

In memoriam Burgemeester P.J. Henderickx. 15/ 1-2.

Lede (speciaal fusienummer). 8/ 8-32.

Uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1976 te Lede. 8/ 72-75.P.

PIETERS Jules

PIETERS Jules

PRAET Dirk

Spotnamen, spotgezegden en zegswijzen over en rond "De Vier Uitersten". 29/ 16-24.

Rond de wasverkoop bij de begankenisdagen te Lede. 2/ 26-29.

Staet van Goede : Cornelius Praet x Marie Van Auwermeiren 1729. 36/ 46-63Q.

QUINTIJN Roger

In 't Leeds… 2/ 30.S.

SCHEPENS

SCHEPENS Erik L.

SCHOCKAERT Marc

SCHOCKAERT Rufin

Tentoonstelling "In Herinnering 1914-'18".

Enkele gegevens over de Nationale Militie van 1816 en 1820. 19/ 54-56.

Overlijdensbericht van pastoor Jacobus Franciscus Colpaert. 39/71-73

Aan Petrus Broeckaert bij zijn vijftigjarig jubelfeest als schutter, 29 april 1894. 26/ 49.T.

THIRON Jackie

TIMMERMAN Julien

TIMMERMAN Julien, MOERENHOUT Louis,
GRAVEZ Jozef

TRIEST Hildelaure

TROG A.

Bijdrage tot de geschiedenis van de schandpaal van Oordegem. 31/ 14-24

Een ander verhaal, Hippoliet Raes..., een volkse burgervader. 27/ 38-40.

25 jaar geleden werd Hippoliet Raes, burgemeester van Lede (1965-1975), ten grave gedragen. 27/ 15-37.

Lede beleeft zijn cultureel hoogtepunt,  37/ 3-37

Historiek van 't Eegdeken. 6/ 32-33.V.

VAN ACCOLEYEN Peter

VAN ACCOLEYEN Peter

VAN ACCOLEYEN Peter

VAN ACCOLEYEN Peter

VAN ACCOLEYEN Peter

VAN ACCOLEYEN Peter

VAN ACCOLEYEN Peter

VAN ACCOLEYEN Peter

VAN ACCOLEYEN Peter

VAN ACCOLEYEN Peter

VAN ACCOLEYEN Peter

VAN ACCOLEYEN Peter

VAN ACCOLEYEN Peter

VAN CAELENBERGH Conny

VAN den NEST Gabriël

VAN den NEST Gabriël

VAN den NEST Gabriël

VAN den NEST Gabriël

VAN den NEST Gabriël

VAN den NEST Gabriël

VAN den NEST Gabriël

VAN den NEST Gabriël

VAN den NEST Gabriël

VAN den NEST Gabriël

VAN den NEST Gabriël

VAN den NEST Gabriël, J. Fievez

VAN den NEST Gabriël, VAN LANGENHOVEN Bart

VAN den NEST Gabriël, VERVOENEN Ingrid

VAN den NEST Gabriël.

VAN DER GUCHT Robert

VAN GIJSEGHEM A.

VAN LANGENHOVEN Bart

 

VAN LANGENHOVEN Bart

VAN LANGENHOVEN Bart

VAN LANGENHOVEN Bart

VAN LANGENHOVEN Bart

VAN LANGENHOVEN Bart

VAN LANGENHOVEN Bart

VAN LANGENHOVEN Bart

VAN LANGENHOVEN Bart

VAN LANGENHOVEN Bart

 

VAN LANGENHOVEN Bart

 

VAN LANGENHOVEN Bart

VAN LANGENHOVEN Bart

VAN LANGENHOVEN Bart

VAN LANGENHOVEN Bart

VAN WESEMAEL Maria, BEELAERT Constant, GOVAERT Remi

VAN WESEMAEL Maria

VAN WESEMAEL Maria

VERBEKE Michel

VERMASSEN Germain

V.H.F.

 

V.H.F.

V.H.F.

V.H.F.

V.H.F.

VINCK Emiel

VINCK Emiel

Het oorlogsmonument te Lede, een verhaal van 100 jaar, 48 / 1-15

Klein-Brabant: een uitstap ter gelegenheid van 55 jaar heemschut, 43 / 89-93

Een boskapel te Overimpe wordt ingewijd, 42 / 72-74

Keulen-Lede 2014, 41 / 1-20

Ook te Papegem wordt in 2014 gejubeld!, 40 / 60-65

Overzicht van onze gouden jubilee activiteiten (50 jaar), 38 / 86-91

‘Spreekkoor’, een koor dat spreekt?,  37 / 38–39   

In memoriam Johan De Smet (1958-2010), 37 / 1–2   

De Zusters van Barmhartigheid in Lede. 35/ 1-31

Lede, het onderwijs en de schoolstrijd. 34/ 1-39.

Het bombardement van 10 april 1944 te Merelbeke werd ook in Lede gevoeld ! 31/ 50-61

Bouwmeester Théophiel-Alexander Présiaux, een vergeten ontwerper van formaat. 26/ 17-31.

Onze jubileumuitstap naar Ronse. 28/ 66-69.

Demografische kijk op Lede versus fusiegemeenten in de 19de eeuw. 19/ 1-26.

Gouw en heemdagen te Lede. 48 / 72-95

1879-2004, 125 jaar kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes te Lede. 31/ 9-13

1903-Aloïs De Beule en de nieuwe kruisweg te Wanzele. 30/ 51-57.

De vijverse reuzen. 18/ 13-18.

Fragment-Stamboom Impens. 14/ 33-43.

Genealogie Rufin Schockaert, verloskundige-gynaecoloog. 26/ 37-44.

Het nieuwe kerkhof. 16/ 20-45.

Lede literair. 15/ 12-34.

Toneelkring Kunst en Vermaak te Impe (1939-1944). 28/ 43-63.

Van heksen, toveressen, kleddes, en ander duivels gebroed… Sagen te Lede. 17/ 24-48.

Voor 100 jaar overleed Julius De Geyter  (Lede 1830 – Antwerpen 1905). 32/ 54-60

Clara Clairbert. 14/ 25-32.

De Gazet ven Lede, Een vblik op Lede in het jaar 1911. 19/ 38-51.

Sint Martinus als patroonheilige van verenigingen, bedrijven, scholen...24/ 55-76.

4 generaties - 5 burgemeesters. De burgemeestersfamilie Coppens te Lede. 28/ 1-23.

Oordegem (speciaal fusienummer). 8/ 33-50.

De oprichting van de meisjesschool op de Bellaert. 14/ 10-15.

Bijdrage tot de geschiedenis van het onderwijs te Impe

Het gemeenteonderwijs (1868-1976), het vrij onderwijs (1907-2007). 34/ 52-65.

Brouwerij "De Zwaan". 17/ 6-21.

De lijdensweg van het zegel, het wapen en de vlag van de gemeente Lede. 22/ 1-10.

De samenwerkende maatschappij "Vlaamsch Huis". 22/ 33-46.

Een verdwenen industriegewas : het vlas. 17/ 49-52.

Feest vieren voor het Vaderland (1864-1930). 32/ 37-43

Het "Beschermcomiteit der Noodlijdende Huishoudens". 22/ 53-60.

In de archiefkamer van de laatste markies de Bette. 32/ 34-35

Inventaris van een Leedse winkel in 1914. 24/ 54.

Naar de bondsmis. Nu ! De Bonden van het Heilig Hart in Lede en deelgemeenten (1922-1967). 30/ 27-50.

Tot heil van burger, boer en dier - Leedse verenigingen in het Belgisch Staatsblad 1900-1939. 29/ 50-69.

Voor godsdienst, taal en vaderland. Davidsfondsafdelingen in Lede en deelgemeenten. 31/ 26-49

Wind- en Watermolens te Groot-Lede. 18/ 19-53.

Winterhulp in Lede. 20/ 39-44.

Zusters Maricolen van Dendermonde te Lede. 33/ 53-69

Een foto uit de oude doos: bij juffrouw Sidonie Verschooris in de kleuterklas, 38 / 82-83

 

Een foto uit de oude doos, bij juf Estelle Keppens zesde leerjaar 1942. 36/ 38

Foto uit de oude doos : "Leedse achtste studiejaar". 33/44-45

De oudste nog actieve hoeve van Lede : Het hof Sörsele. 39/1-70

De Raiffeisenkas. 11/ 27-45.

Getuigenissen van criminele zaken uit het laatste kwart van de 18e eeuw in Impe - Lede - Oordegem - Smetlede - Wanzele. 48 / 23-67

600 jaar Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van VII weeën te Lede, 42 / 9-56

Politieke, religieuze, culturele en industriële geschiedenis te Lede van 1850 tot 1915, 41 / 29-79

Mariale Processie te Lede, 40/ 1-59

Brand en blikseminslagen vermeld in plaatselijke kranten (1860-1915). 39/ 80-87.

De Zusters Maricolen van Dendermonde te Lede. 3/ 1-17.

Honderd (vijf en tachtig) jaar Koninklijke Harmonie Ste. Cecilia te Lede. 7/ 21-32.W.

WEYNANTS Lowie

Werd op de Bellaert Belenos aanbeden ? 28/ 35-37.