Sagen

VAN den NEST Gabriël

Van heksen, toveressen, kleddes, en ander duivels gebroed… Sagen te Lede. 17/ 24-48.School

DE VUYST Julien

DE VUYST Julien

VAN GIJSEGHEM A.

VAN WESEMAEL Maria

Van Katholieke school tot kloosterschool te Smetlede. 39/ 74-78

Oordegem ten tijde van de schoolstrijd. 24/ 52-53.

De oprichting van de meisjesschool op de Bellaert. 14/ 10-15.

Foto uit de oude doos : "Leedse achtste studiejaar". 33/ 44-45.Schutters

SCHOCKAERT Rufin

BUYS Jean-Claude, DAELMAN Walter, GELDOF Norbert

Aan Petrus Broeckaert bij zijn vijftigjarig jubelfeest als schutter, 29 april 1894. 26/ 49.

De schuttersgilde St. Sebastiaen te Lede. 11/ 59-75.Smetlede

DE POTTER Frans, BROECKAERT Jan

DE FRUYTIER Marcel

DE WINNE Gerard

Geschiedenis der gemeente Smetlede (overdruk). 25/ 51-62.

Smetlede (speciaal fusienummer). 8/ 56-61.

Stefaan Modest Glorieux. 29/ 1-14.Smidse

D'HONDT Robert

Verdwenen smidsen te Lede. 11/ 48-51.Sparen

VERMASSEN Germain

De Raiffeisenkas. 11/ 27-45.Spoorwegen

GELDOF Norbert

D'HAESE Dirk

120 jaar spoorwegverkeer in en rondom Lede. 9/ 15-25.

150 jaar spoorwegen in Lede. 33/ 1-35Sport

GRYSOUILLE Hubert

GRYSOUILLE Hubert

BUYS Jean-Claude

Lang geleden… Sport te Lede. 5/ 9-12

Lang geleden…sport te Lede. 9/ 11-14.

Sportkring Lede 1934-1940. 15/ 35-42.Stamboomonderzoek

VAN den NEST Gabriël

DE BROUWER Jozef

DE LANNOYE Paul

DAELMAN Walter

DE BROUWER Jozef

DAELMAN Walter

DAELMAN Walter

DAELMAN Walter

DAELMAN Walter

DE LANNOYE Paul

D'HONDT Etienne

DE LANNOYE Paul

VAN den NEST Gabriël

DAELMAN Walter

DAELMAN Walter

DAELMAN Walter

DAELMAN Walter

DE NEEF Jozef

Fragment stamboom Impens. 14/ 33-43.

Genealogie Abbeloos. 2/ 37-41 (tussenvoegsel).

Genealogie Annaert. 1/ 14-20 (tussenvoegsel).

Genealogie Baeyens. 4/ 58-75 (tussenvoegsel).

Genealogie Bauwens. 2/ 41-43 (tussenvoegsel).

Genealogie Boelaert. 6/ 80-81 (tussenvoegsel).

Genealogie Boeykens. 6/ 82 (tussenvoegsel).

Genealogie Buyle. 6/ 78-80 (tussenvoegsel).

Genealogie Daelman. 6/ 83-88 (tussenvoegsel).

Genealogie De Lannoye. 2/ 30-37 (tussenvoegsel).

Genealogie D'Hondt. 3/ 46-56 (tussenvoegsel).

Genealogie Lievens. 1/ 21-28 (tussenvoegsel).

Genealogie Rufin Schockaert, verloskundige-gynaecoloog. 26/ 37-44.

Genealogie Van Den Ab(b)eele(n). 5/ 84-96 (tussenvoegsel).

Genealogie Van Hauwermeiren (vervolg). 9/ 126-136 (tussenvoegsel).

Genealogie Van Hauwermeiren. 7/ 110-124 (tussenvoegsel).

Genealogie Van Innis. 5/ 78-83 (tussenvoegsel).

Genealogie De Neve/De Neef. 1/ 1-13 (tussenvoegsel).Statistieken

GOVAERT Marcel

GOVAERT Marcel

GOVAERT Marcel

COOL Jozef

DE LANNOY Maurits

COOL Jozef

COOL Jozef

GOVAERT Marcel

DE SMET Johan

GOVAERT Marcel

VAN CAELENBERGH Conny

GOVAERT Marcel

GOVAERT Marcel

DE LANNOY Maurits

DE LANNOY Maurits

GOVAERT Marcel

GOVAERT Marcel

COOL Jozef

 

SCHEPENS Erik L

DAELMAN Walter

COOL Jozef

NN

Aantal houders van Radio- en Televisietoestellen. 3/ 28-29.

Aantal motorvoertuigen. 3/ 30.

Aantal verkeersongevallen op de weg. 3/ 29.

Bevolkingsbeweging aan de hand van de kiezerslijsten 1952 en 1964 (volwassen personen). 1/ 14-17.

Bevolkingscijfers betreffende Groot-Lede. 9/ 33.

Bevolkingsevolutie te Lede, einde 1965. 1/ 13.

Bevolkingsstatistieken 1969. 4/ 27-28.

Evolutie van het aantal handelsinrichtingen te Lede. 1/ 6-10.

Het "Vlaamsch Huis" te Lede in enkele cijfers. 22/ 47-50.

Nieuwe motorvoertuigen. 3/ 30.

Demografische kijk op Lede versus fusiegemeenten in de 19de eeuw. 19/ 1-26.

Ledenaars uitgeweken naar de Brusselse agglomeratie. 1/ 10.

Loop van de bevolking. 3/ 28.

Onze bevolking in 1974. 7/ 7.

Onze bevolking in 1976. 9/ 32.

De evolutie van de landbouw te Lede. 1/ 11-13.

De huisvesting te Lede. 3/ 26-27.

Vergelijkende tabel 1952-1964 van de meest verspreide familienamen te Lede, volgens het aantal kiezers. 1/ 17.

Enkele gegevens over de Nationale Militie van 1816 en 1820. 19/ 54-56.

Wat de 19de eeuwse militielijsten ons kunnen leren. 16/ 46-52.

Statistiek Oudstrijders 1914-1918. 2/ 22-24.

Uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1976 te Lede. 8/ 72-75.Straten

GRAVEZ Jozef

LALMANT Jean-Pierre

GELDOF Norbert

LALMANT Jean-Pierre

Zo was het vroeger, zo is het nu. 34/ 40-41

 

Leedse straeten, straetjes, casseyden, wegen, wegelkens, reden, lossen... 34/ 42-51