Demografie

VAN CAELENBERGH Conny

GOVAERT Marcel

GOVAERT Marce

DE LANNOY Maurits

DE LANNOY Maurits

GOVAERT Marcel

GOVAERT Marcel

Demografische kijk op Lede versus fusiegemeenten in de 19de eeuw. 19/ 1-26.

Ledenaars uitgeweken naar de Brusselse agglomeratie. 1/ 10.

l Loop van de bevolking. 3/ 28.

Onze bevolking in 1974. 7/ 7.

Onze bevolking in 1976. 9/ 32.

De evolutie van de landbouw te Lede. 1/ 11-13.

De huisvesting te Lede. 3/ 26-27.Devotie

V.H.F.

Mariale Processie te Lede, 40 / 1-59Dialect

QUINTIJN Roger

DE LANNOY Maurice

In 't Leeds… 2/ 30.

"Saluut en de kost…" . 1/ 13.Dood

DE SMET Tineke

Leven met de dood in de jaren ‘50. 36/ 1-37Dorpsgeschiedenis

Buys Jean Claude

De Vuyst Julien

V.H.F.

BUYS Jean-Claude

VAN WESEMAEL Maria

BRUYLAND Herman

LIESSENS Gerrit

BUYS Jean-Claude

DAELMAN Walter

GRYSOUILLE Hubert, D'HONDT Etienne

QUINTIJN Roger

COOL Jozef

DE BROUWER Jozef

GALLE Ernest

DE POTTER Frans, BROECKAERT Jan

DE PAUW Denis

DE SMET Joris

NN

VAN den NEST Gabriël, VAN LANGENHOVEN Bart

BUYS Jean-Claude

DE POTTER Frans, BROECKAERT Jan

DE FRUYTIER Marcel

VAN LANGENHOVEN Bart

COOL Jozef

DE POTTER Frans, BROECKAERT Jan

VAN DER GUCHT Robert

IMPENS Gerard

IMPENS Gerard

VAN LANGENHOVEN Bart

DE SUTTER Prosper

COOL Jozef

COOL Jozef

DE POTTER Frans, BROECKAERT Jan

DE FRUYTIER Marcel

VERMASSEN Germain

D'HONDT Etienne, GRYSOUILLE Hubert

DE POTTER Frans, BROECKAERT Jan

DE FRUYTIER Marcel

VAN LANGENHOVEN Bart

NN

VAN DEN BREMT Alfons

'Suyver goedt voor suyver geld’, 42 / 75-82

Fragmenten uit het geestelijk leven van Lede, 42 / 57-66

Politieke, religieuze, culturele en industriële geschiedenis te Lede van 1850 tot 1915, 41/ 29-79

Het gemeentewapen van Lede: Drie T’s voor drie martelaren? 36/ 39-45

Een foto uit de oude doos, bij juf Estelle Keppens zesde leerjaar 1942. 36/ 38

Grasduinen in de schepenregisters van Lede. 35/ 47-51

Hoofdcijnsplichtigen van de Sint-Baafsabdij van Gent in Groot Lede. 35/ 43-46

De Nieuwen Aelsterschen Almanach. 12/ 25-31.

Terugblik op een oud Fusie-Plan. 7/ 12-13.

Wandel eens door Lede. 9/ 2-5.

In 't Leeds… 2/ 30.

Geestelijke en Burgerlijke gezagdragers te Lede, 1232-1800. 6/ 1-11.

Lede en de Pauselijke Zouaven. 3/ 34-35.

Uit "Vlaamsche geschriften". 6/15-18.

Geschiedenis der gemeente Impe (overdruk). 25/ 39-50.

Impe (speciaal fusienummer). 8/ 2-7.

10 Jaar kuntcentrum galerij 't Hof te Puttens". 18/ 54-59.

Lede (speciaal fusienummer). 8/ 8-32.

De Gazet ven Lede, Een blik op Lede in het jaar 1911. 19/ 38-51.

De lokale radio's te Lede. 11/ 46-47.

Geschiedenis der gemeente Lede - 1897 (overdruk). 23/ 7-100.

Het tolhuis op de buurtweg Lede-Hofstade. 12/ 4-8.

Inventaris van een Leedse winkel in 1914. 24/ 54.

Weetjes over het vroegere Lede. 6/ 35-36.

Geschiedenis der gemeente Oordegem - 1899 (overdruk). 24/ 3-37.

Oordegem (speciaal fusienummer). 8/ 33-50.

Het ontstaan en de groei van Papegem. 9/ 6-7.

Papegem (speciaal fusienummer). 8/ 51-55.

De samenwerkende maatschappij "Vlaamsch Huis". 22/ 33-46.

Kantonmunicipaliteit Lede 1796-1802. 19/ 27-37.

Leedse Gemeenteraden vanaf 1799, samenstelling en gebeurtenissen (vervolg). 5/ 16-28.

Leedse Gemeenteraden vanaf 1799, samenstelling en gebeurtenissen. 4/ 1-16.

Geschiedenis der gemeente Smetlede (overdruk). 25/ 51-62.

Smetlede (speciaal fusienummer). 8/ 56-61.

De Raiffeisenkas. 11/ 27-45.

Den Bellaert. 14/ 16-18.

Geschiedenis der gemeente Wanzele (overdruk). 25/ 63-75.

Wanzele (speciaal fusienummer). 8/ 62-70.

Het "Beschermcomiteit der Noodlijdende Huishoudens". 22/ 53-60.

Een foto uit de oude doos : Jubileumviering van de processie te Lede in 1864. 31/ 24.

Leedse dorpsfiguren. 32/ 36.Duivensport

DE NEEF Jozef

D'HAESE Gustaaf

Vervlogen Ambachten : "La Lédoise". 12/ 32-39.

Het duivenspel. 7/ 14-18.