Ken uw dorp 47 - december 2020.

Deze 96 bladzijden tellende publicatie is te koop aan € 15,-. Dit bedrag kan overgeschreven worden op rekeningnummer BE66 7805 8710 5243 van Heemschut-Lede met duidelijke vermelding van 'KUD47' en het leveringsadres.