Wat is Heemkunde


Heemkunde is de studie die zich richt op de eigen woon- en leefomgeving. Ze kan zowel de natuur als de cultuur omvatten.

Meestel draait het echter rond het cultureel erfgoed, of dit zich in een nabij dan wel in een ver verleden situeert.

Het studieterrein is zeer ruim en omvat onder andere geschiedenis, demografie, familiekunde, naamkunde, volkskunde, sociologie, aardrijkskunde, taalkunde, etnografie, archeologie, architectuur en kunst.

Heemkunde biedt dus voor elk wat wils, wars van leeftijd of opleiding.