Papegem

VAN ACCOLEYEN Peter

IMPENS Gerard

IMPENS Gerard

Ook te Papegem wordt in 2014 gejubeld!, 40 / 60-65

Het ontstaan en de groei van Papegem. 9/ 6-7.

Papegem (speciaal fusienummer). 8/ 51-55.Pastoor

SCHOCKAERT Marc

DE PAUW Georges

GOVAERT Marcel

BOSMAN Serafien

Overlijdensbericht van pastoor Jacobus Franciscus Colpaert. 39/71-73

Onze eerste Deken E.H. Albert Scheire. 19/ 57.

Z.E.H. Govaert, 18 jaar pastoor te Lede. 2/ 7-8.

Een tafereel van Golgota (opgedragen aan Zeer Eerwaarde Heer Govaert, pastoor te Lede). 2/ 9-10.Politiek

VAN LANGENHOVEN Bart

DE SUTTER Prosper

COOL Jozef

COOL Jozef

NN

De samenwerkende maatschappij "Vlaamsch Huis". 22/ 33-46.

Kantonmunicipaliteit Lede 1796-1802. 19/ 27-37.

Leedse Gemeenteraden vanaf 1799, samenstelling en gebeurtenissen (vervolg). 5/ 16-28.

Leedse Gemeenteraden vanaf 1799, samenstelling en gebeurtenissen. 4/ 1-16.

Uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1976 te Lede. 8/ 72-75.