Landbouw

VAN LANGENHOVEN Bart

 

NN

Tot heil van burger, boer en dier - Leedse verenigingen in het Belgisch Staatsblad 1900-1939. 29/ 50-69.

Heel even was de tijd blijven stilstaan. 33/ 36-37.Lede

NN

VAN den NEST Gabriël, VAN LANGENHOVEN Bart

BUYS Jean-Claude

DE POTTER Frans, BROECKAERT Jan

DE FRUYTIER Marcel

VAN LANGENHOVEN Bart

COOL Jozef

DE NEEF Jozef

DAELMAN Walter

COOL Jozef

COOL Jozef

BUYS Jean-Claude

D'HONDT Etienne

DAELMAN Walter

D'HONDT Etienne, DROESSAERT Paul

BUYS Jean-Claude

DE LANNOYE Maurice

BUYS Jean-Claude

VINCK Emiel

GALLE Ernest

BUYS Jean-Claude

D'HAESE Dirk

GELDOF Norbert

HEIREMANS Jozef

DE FRUYTIER Marcel

GRYSOUILLE Hubert, D'HONDT Etienne

GOVAERT Marcel

GOVAERT Marcel

COOL Jozef

DE BROUWER Jozef

GALLE Ernest

COOL Jozef

VINCK Emiel

GOVAERT Marcel

BLONDEEL Joris

WEYNANTS Lowie

BUYS Jean-Claude, VAN LANGENHOVEN Bart

BOSMAN Serafien

COOL Jozef

DE SMET Joris

ANNAERT Michel

VAN GIJSEGHEM A.

DE VUYST Julien

VAN LANGENHOVEN Bart

DE SUTTER Prosper

COOL Jozef

COOL Jozef

VAN den NEST Gabriël

BUYS Jean-Claude, DAELMAN Walter, GELDOF Norbert

VERMASSEN Germain

GRYSOUILLE Hubert

GRYSOUILLE Hubert

BUYS Jean-Claude

BIJL Paul

D'HONDT Etienne, GRYSOUILLE Hubert

Lede (speciaal fusienummer). 8/ 8-32.

De Gazet ven Lede, Een blik op Lede in het jaar 1911. 19/ 38-51.

De lokale radio's te Lede. 11/ 46-47.

Geschiedenis der gemeente Lede - 1897 (overdruk). 23/ 7-100.

Het tolhuis op de buurtweg Lede-Hofstade. 12/ 4-8.

Inventaris van een Leedse winkel in 1914. 24/ 54.

Weetjes over het vroegere Lede. 6/ 35-36.

Het gemeentehuis. 14/ 4-7.

De herbergen in Lede, twee eeuwen geleden. 9/ 26-28.

De Leedse herbergen vroeger en nu… 2/ 14-16.

De Leedse herbergen vroeger en nu…3/ 24-25.

Over Lede op oude landkaarten en kadasterplannen. 10/ 4-30.

"Het Cappeleken van den Keyberch" toegewijd aan de H. Rochus. 2/ 17-21.

De renovatie van enkele kapelletjes. 15/ 43-52.

Het Cappeleken van den Keyberch. 12/ 13-17.

Het Kasteelken op den Dries. 12/ 20-22.

Het Klooster van Tussenbeek. 1/ 2-5.

Waar zijn al de kunstvoorwerpen van 't klooster Tussenbeek naartoe ? 11/ 1-5.

De Zusters Maricolen van Dendermonde te Lede. 3/ 1-17.

Het onderwijs voor volwassenen in de 19de eeuw. 11/ 6-23.

Iets meer over de oude vierschaar te Lede. 24/ 41-44.

Onze jeugd en het verenigingsleven begin 20ste eeuw. 27/ 60-69.

120 jaar spoorwegverkeer in en rondom Lede. 9/ 15-25.

Klokkengietkunst en beiaard. 13/ 30-36.

Stichting van de Davidsfonds-Afdeling Lede. 12/ 18-19.

Wandel eens door Lede. 9/ 2-5.

De evolutie van de landbouw te Lede. 1/ 11-13.

De huisvesting te Lede. 3/ 26-27.

Geestelijke en Burgerlijke gezagdragers te Lede, 1232-1800. 6/ 1-11.

Lede en de Pauselijke Zouaven. 3/ 34-35.

Uit "Vlaamsche geschriften". 6/15-18.

Vergelijkende tabel 1952-1964 van de meest verspreide familienamen te Lede, volgens het aantal kiezers. 1/ 17.

Honderd (vijf en tachtig) jaar Koninklijke Harmonie Ste. Cecilia te Lede. 7/ 21-32.

"Ten huize Ronkenburg" bij Gery Helderenberg. 2/ 11-13.

Keltische en Gallo-Romeinse toponiemen in Lede. 28/ 24-34.

Werd op de Bellaert Belenos aanbeden ? 28/ 35-37.

Het wel en wee van de Leedse klokken in de 17de en 18de eeuw. 20/ 49-54.

Een tafereel van Golgota (opgedragen aan Zeer Eerwaarde Heer Govaert, pastoor te Lede). 2/ 9-10.

Het klooster der Zusters Maricolen. 4/ 17.

10 Jaar kuntcentrum galerij 't Hof te Puttens". 18/ 54-59.

Milac Lede blikt terug. 22/ 61-69.

De oprichting van de meisjesschool op de Bellaert. 14/ 10-15.

De schoolstrijd te Oordegem en te Lede. 24/ 45-51.

De samenwerkende maatschappij "Vlaamsch Huis". 22/ 33-46.

Kantonmunicipaliteit Lede 1796-1802. 19/ 27-37.

Leedse Gemeenteraden vanaf 1799, samenstelling en gebeurtenissen (vervolg). 5/ 16-28.

Leedse Gemeenteraden vanaf 1799, samenstelling en gebeurtenissen. 4/ 1-16.

Van heksen, toveressen, kleddes, en ander duivels gebroed… Sagen te Lede. 17/ 24-48.

De schuttersgilde St. Sebastiaen te Lede. 11/ 59-75.

De Raiffeisenkas. 11/ 27-45.

Lang geleden… Sport te Lede. 5/ 9-12

Lang geleden…sport te Lede. 9/ 11-14.

Sportkring Lede 1934-1940. 15/ 35-42.

Vreugd in Deugd - 60. 5/ 1-8.

Den Bellaert. 14/ 16-18.