Doelstelling


De enige betrachting die bij de stichting van de "Kring voor Heemkunde" voorlag was :

"Voor het nageslacht bewaren wat zich in de loop der tijden op eigen bodem heeft voorgedaan. Opdat het nageslacht eruit zou leren de wijze les die het verleden schenkt. Ze blijven groot, die eigen grootheid eren. Een volk dat eerlijk leven wil, gedenkt !" 

Het doel is om alle geïnteresseerden kennis te laten verwerven over hun directe omgeving, onze gemeenschap, de samenleving van vroeger en de families die hier woonden. Om deze kennis te ordenen en te plaatsen in haar historische context.

 

Concreet wordt dit verwezenlijkt door publicatie van eigen boeken en onze jaarlijkse uitgave Ken Uw Dorp. Onze vereniging geeft verder adviezen aan de gemeenteraad betreffende monumentenzorg, straatnaamgeving en dorpsgezichten. We organiseren zelf, of verlenen onze medewerking aan : tentoonstellingen, lezingen, socio-culturele activiteiten. 

 

Het doelgebied omvat alle zes de gemeenten die sinds 1977 deel uitmaken van de fusiegemeente Lede, namelijk : Lede, Oordegem, Smetlede, Wanzele, Impe en Papegem