BESTUUR

Erevoorzitter

 

Voorzitter

 

Ondervoorzitter

 

Secretaris

 

Penningmeester

 

Coördinatie genealogie

 

Coördinatie redactie

 

 

Walter Daelman

Rammelstraat 72, 9340 Lede

Peter Van Accoleyen

Bambochtweg 10, 9340 Lede

Herman Piron

Kluisberg 18, 9340 Lede

Hilde De Backer

Overimpestraat 76, 9340 Lede

Gerard De Backer

Kasteeldreef 36, 9340 Lede

Gabriël Van den Nest

Blikstraat 92, 9340 Lede

Herman Piron en Peter Van Accoleyen

 

053 80 51 69

 

053 80 70 17

 

053 80 01 40

 

0472 32 57 53

 

053 80 67 16

 

053 80 92 26

 


BESTUURSLEDEN

Buys Jean Claude

De Backer Herman

De Grauwe André

De Neef Guy

D'Hondt Robert

Lalmant Jean-Pierre

Lanckman Aimé

Schockaert Marc

Van den Bremt Alfons

Kasteeldreef 61, 9340 Lede

Beukenlaan 29, 9340 Lede

Rodekruislaan 10, 9340 Lede

Kluisberg 50, 9340 Lede

Vijverstraat 63, 9340 Lede

Lde Kerckhovelaan 4, 9340 Lede

Olmendreefrede 22, 9340 Lede

Kastanjestraat 13, 9340 Lede

Kleine Kouterrede 10, 9340 Lede

053 80 96 69

 

053 80 77 50

053 80 24 51

053 80 25 13

053 80 48 97

053 80 14 79

053 80 24 60

053 80 00 73