Ontstaan van Heemschut Lede


Onder impuls van de heren gemeenteraadsleden Jozef Cool en Jozef De Neef, de heren Maurice De Lannoy, Walter Daelman en Marcel Govaert, werd in het jaar 1961 in onze gemeente een Heemkundige Kring gesticht. De stichtingsvergadering vond meer bepaald plaats in het lokaal "Reinaert" op maandag 23 januari 1961.

De aanleiding was de voorbereiding op de publicatie van de dorpsmonografie "De geschiedenis van Lede" door E.H. Jozef De Brouwer.

Er werd al snel een kerngroep samengesteld, die elke eerste donderdag van de maand zou samenkomen.

Het toenmalige gemeentebestuur verleende zijn medewerking en stelde de raadzaal van het gemeentehuis ter beschikking voor de kernvergaderingen en de eerste activiteiten. 

Deze activiteiten waren veelvuldig en veelzijdig : heemkundige uitstappen, uiteenzettingen over de oorsprong van familienamen, de abdij van Tussenbeke, Bokrijk enzovoort.

De gemeente had intussen het kasteeltje en de hovingen van wijlen Claude Moens gekocht, en in de zomer van 1963 werd hiervan de kelderverdieping ter beschikking gesteld van de Heemkundige Kring om dienst te doen als museumruimte, bergplaats en vergaderzaal.

Tot op heden is dit nog steeds onze vaste stek. 

De jonge kring kreeg vlug een behoorlijke uitstraling, en was onder andere één van de zeven kringen die deelnamen aan de oprichting van het "Verbond van de kringen voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen", in 1964.