Doelgroep


Heemschut Lede richt zich tot alle belangstellenden.

 

Onze vereniging heeft geen politieke of wijsgerige inslag.

De kring is aangesloten bij het Provinciaal Verbond voor Heemkunde.