Wat is heemkunde? Een korte verklaring van de term Heemkunde

Onstaan van Heemschut Lede:  Hoe is Heemschut Lede ontstaan?

Doelstellingen:  Wat willen we bereiken?

Doelgroep:  Wie willen we bereiken?